Konfiguracja sieci bezprzewodowej Eduroam

Podstawowe założenia

UWAGA! Aby skorzystać z sieci bezprzewodowej Eduroam należy posiadać konto mailowe w domenie uj.edu.pl (np.: imie.nazwisko@uj.edu.pl). Eduroam jest dostępny w 83 polskich instytucjach, w 801 lokalizacjach (rozumianych jako odrębne budynki bądź ich grupy, bądź spójne obszary na zewnątrz budynków), w 54 miejscowościach.

System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiązują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system.

Użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

Dodatkowe informacje na temat sieci można uzyskać na stronie internetowej www.eduroam.pl