Ośrodek Komputerowy CM


Startujemy

O Ośrodku Komputerowym CM


Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zarządza infrastrukturą informatyczną UJ CM w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowej oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi w Administracji UJ CM.

Do głównych zadań Ośrodka Komputerowego UJ CM należą:

Siedziba Ośrodka Komputerowego UJ CM
  • eksploatacja oraz koordynacja dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i administracyjnych systemu informatycznego zainstalowanego w Ośrodku,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wdrażania narzędzi i technologii informatycznych,
  • propagowanie stosowanych w Ośrodku metod i technologii informatycznych,
  • administracja i rozwój sieci komputerowych Uczelni,
  • organizacja kursów, konferencji i szkoleń z dziedziny informatyki,
  • pomoc przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla jednostek Uczelni,
  • udostępnianie specjalistycznych serwerów i baz danych,
  • śledzenie rozwoju technologii informatycznych.

Aktualności


Sieć Wi-Fi UJCM

07.07.2017
Miło nam poinformować, że sieć Wi-Fi UJCM rozbudowuje się w bardzo wysokim tempie. Do tej pory udało nam się uruchomić spójną sieć bezprzewodową w 29 lokalizacjach. Sieć propaguje ponad 430 zewnętrznych i wewnętrznych Punktów Dostępowych, optymalnie rozlokowanych w budynkach Collegium Medicum UJ.

Więcej...

Poradnik do Systemu Ankietowego UJ CM

14.06.2017
Przygotowaliśmy nowy poradnik do Systemu Ankietowego UJ CM…

Więcej...

>> Lista aktualności


Usługi


Kontakt


ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: 12 422 99 63 wew. 9
e-mail: ok@cm-uj.krakow.pl