Ośrodek Komputerowy CM


Startujemy

O Ośrodku Komputerowym CM


Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zarządza infrastrukturą informatyczną UJ CM w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowej oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi w Administracji UJ CM.

Do głównych zadań Ośrodka Komputerowego UJ CM należą:

Siedziba Ośrodka Komputerowego UJ CM
  • eksploatacja oraz koordynacja dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i administracyjnych systemu informatycznego zainstalowanego w Ośrodku,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wdrażania narzędzi i technologii informatycznych,
  • propagowanie stosowanych w Ośrodku metod i technologii informatycznych,
  • administracja i rozwój sieci komputerowych Uczelni,
  • organizacja kursów, konferencji i szkoleń z dziedziny informatyki,
  • pomoc przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla jednostek Uczelni,
  • udostępnianie specjalistycznych serwerów i baz danych,
  • śledzenie rozwoju technologii informatycznych.

Aktualności


Bezpieczne szyfrowanie komputerów przenośnych

Ośrodek Komputerowy CM przygotował nową usługę, która pozwala na bezpieczne zaszyfrowanie Państwa komputerów przenośnych, które wykorzystywane są do przetwarzania danych osobowych i bywają użytkowane poza obszarem przetwarzania danych osobowych.

Więcej...

Zwiększenie zasięgu sieci Wi-Fi UJCM

Miło nam poinformować, że sieć Wi-Fi UJCM znacznie zwiększyła swój zasięg. Na mocy porozumienia pomiędzy UJ CM a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II sieć Wi-Fi UJCM jest propagowana na 100 dodatkowych punktach dostępowych na całym 10-hektarowym terenie Szpitala, na którym położone jest 17 budynków.

Więcej...

Sieć Wi-Fi UJCM

07.07.2017
Miło nam poinformować, że sieć Wi-Fi UJCM rozbudowuje się w bardzo wysokim tempie. Do tej pory udało nam się uruchomić spójną sieć bezprzewodową w 29 lokalizacjach. Sieć propaguje ponad 430 zewnętrznych i wewnętrznych Punktów Dostępowych, optymalnie rozlokowanych w budynkach Collegium Medicum UJ.

Więcej...

>> Lista aktualności


Usługi


Pracownicy


Kierownik

mgr inż. Wojciech Majka
e-mail: w.majka@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 4

mgr inż. Piotr Jarzębiński
e-mail: pjarzebinski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 1
tel.: 519 307 887

lic. Tomasz Burliga
e-mail: t.burliga@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8

mgr Dariusz Drohomirecki
e-mail: d.drohomirecki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 510 008 503
ul. św. Anny 12
pokój nr 17

Janusz Głowacki
e-mail: j.glowacki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 510 008 504
ul. św. Anny 12
pokój nr 17

mgr Janusz Hutorowicz
e-mail: janusz.hutorowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 1
tel.: 513 755 244

mgr Katarzyna Jodzińska
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 5

mgr inż. Stanisław Łukasik
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 5

mgr inż. Tomasz Majchrzak
e-mail: tomasz.majchrzak@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
tel.: 519 307 886

Michał Brzeziński
e-mail: m.brzezinski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
tel.: 795 545 709

mgr Jarosław Pietras
e-mail: jpietras@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 3
tel.: 519 078 326

lic. Adrian Podolski
e-mail: apodolski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 7

mgr Łukasz Rudzki
e-mail: l.rudzki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8

Jakub Sewiło
e-mail: jakub.sewilo@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
tel.: 795 545 711

mgr inż. Krzysztof Stankowicz
e-mail: k.stankowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 2
tel.: 513 824 763

Krzysztof Pytel
e-mail: k.pytel@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8

Kontakt


ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
fax: 12 422 99 63 wew. 9
e-mail: ok@cm-uj.krakow.pl